ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ